OCZYSZCZACZ POWIETRZA BIOLIFE as  5990zł

SMOG

Czym jest SMOG i skąd się bierze?

Smog to “normalne” zjawisko atmosferyczne, które występuje w specyficznych okolicznościach. Nie zawsze zanieczyszczone powietrze to smog. Abyśmy mogli zaobserwować zjawisko smogu musi występować bezwietrzna pogoda lub/i wysokie zamglenie. Wtedy też naszym oczom ukazuje się smog, który widzimy na większości obrazków z Internetu. Smogu nie produkują te wielkie fabryki, które pokazywane są w wiadomościach. Najważniejsze jednak jest to, że brak smogu nie oznacza czystego powietrza. Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze spośród wszystkich krajów UE. Zajmujemy też niechlubne, wysokie miejsce w rankingu światowym. “Zanieczyszczenie powietrza” to termin dość pojemny, więc wymieńmy sobie najważniejsze elementy, które się na nie składają. Zajmiemy się 3 najważniejszymi typami zanieczyszczeń, z którymi mamy największy problem w Polsce.

PM10 – Pył zawieszony o średnicy cząstki mniejszej niż 10 μm mikrometrów (ok. jednej piątej grubości ludzkiego włosa), które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.

PM 2,5 – Pył zawieszony o średnicy cząstki mniejszej niż 2,5 μm mikrometrów, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych.

Benzo[a]piren – Dwa organiczne związki chemiczne z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Są związkami silnie rakotwórczymi.

Przyczyn tak dużego zanieczyszczenia w Polsce jest wiele, ale jednak to niska emisja odpowiada za 52% PM10 w naszym kraju. Niska emisja to zanieczyszczeń wprowadzane do powietrza kominami o wysokości do 40 metrów. Czyli wszystkie lokalne kotłownie opalane paliwami stałymi, ale także domowe piece i kotły grzewcze. Dodatkowo wszystko to było spalane w kotłach, które obok nowoczesnych kotłów niskoemisyjnych nawet nie stały.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na ludzki organizm

Przejdźmy sobie do naszego zdrowia. Jaki wpływ na nasz organizm ma zanieczyszczenie powietrza. Wachlarz chorób do jakich przyczynia się zanieczyszczenie powietrza jest szeroki i nie sposób tutaj wszystkich wymienić:

 • układ oddechowy: astma, rak płuca, przewlekła choroba płuc, częste infekcje dróg oddechowych, problemy z oddychaniem, niewydolność oddechową, przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • układ krwionośny: zawał serca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca,
  zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, paraliż układu krwionośnego, wylewy
 • układ nerwowy: problemy z pamięcią i koncentracją, wyższy poziom niepokoju,
  stany depresyjne, zmiany anatomiczne w mózgu, udar mózgu…..

Jest tego naprawdę dużo, a można by jeszcze długo wymieniać. Bardzo niebezpieczna jest nawet krótka ekspozycja na zanieczyszczenia szczególnie dla: dzieci, osób starszych, ciężarnych oraz osób cierpiących na choroby układu krążenia lub oddechowego, więc należy to zapamiętać.

W pigułce:

 1. SMOG – to zjawisko występuje wtedy, gdy w powietrzu znajduje się dużo zanieczyszczeń, a warunki atmosferyczne – np. brak wiatru czy mgła – sprzyjają ich koncentracji.
 2. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenia powietrza zabijają co roku 7 mln ludzi na całym świecie.
 3. W Polsce smog zabija blisko 40 tys. osób rocznie.
 4. Co wdychamy?
 • pył zawieszony (PM10 i PM 2,5) – uszkadza płuca, podnosi ciśnienie krwi, zwęża naczynia krwionośne i drogi oddechowe, zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu, przenika do organizmu płodu i zaburza jego rozwój, może być rakotwórczy
 • lotne zanieczyszczenia organiczne (WWA), np. benzen (C6H6) czy benzo(a) piren (C20H12) – zwiększają ryzyko raka (zwłaszcza płuc), mogą podrażniać skórę i oczy
 • ozon (O3) – uszkadza płuca, wywołuje kaszel i bóle w klatce piersiowej
 • dwutlenek siarki (SO2) – zwęża drogi oddechowe (zwłaszcza u osób chorych na astmę i małych dzieci)
 • tlenki azotu (NOx) – mają działanie podobne do ozonu i dwutlenku siarki, poza tym wywołują zaburzenia rozwoju u dzieci
 • tlenek węgla (CO) – wywołuje niedotlenienie serca, mózgu i innych narządów, zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu
 • ołów (Pb) – uszkadza m.in. mózg, nerwy, kości, układ krwiotwórczy i odpornościowy, nerki i narządy rozrodcze
 1. Według raportu na 2016 rok przygotowanego przez Światową Organizację Zdrowia spośród 50 miast o największym stopniu zanieczyszczenia powietrza w UE, aż 33 znajdują się w Polsce.
OP8
OP 1
oczyszczacz-powietrza